Мъдри мисли на Конфуций

Share Button

конфуций* Да не говориш с човек, с когото може да се говори, значи да изгубиш човека; да говориш с човек, с когото не бива да говориш, значи да губиш думите си. Умният човек не губи нито човека, нито думите си.

* Давай наставления само на този, който търси знания, след като е открил своето невежество.

* Как можем да знаем какво е смъртта, когато не знаем още какво е животът.

* Когато думите губят смисъла си, хората губят свободата си.

* Трудно ще срещнеш човек, който отдал три години на учението, да не желае да заеме висок пост.

* Узнаеш ли в какво трябва да пребиваваш, ще се утвърдиш. Утвърдиш ли се, после ще можеш да бъдеш спокоен.

*Станеш ли спокоен, после ще можеш да живееш в мир. Заживееш ли в мир, вече ще имаш възможност да обмисляш. А щом започнеш да обмисляш, вече ще можеш да постигаш.

* Човекът е човек, когато е закусил.

* Чух и забравих. Видях и запомних. Преживях и разбрах.

* Който постига новото, грижейки се за старото, той може да бъде учител.

* Лудият се оплаква,че хората не го познават, а мъдрецът – че не познава хората.

* Мъдрият човек не прави на друг това, което не желае да му бъде сторено на него.

* Мълчанието е верен приятел, който никога няма да те предаде.

* Най-голямата грешка е да не поправяш старата си грешка.

* Не се променят само най-мъдрите и най-глупавите.

* Покоят е благоденствие.

* Проклятие е да живееш в интересни времена.

* Когато пътищата ви не съвпадат, не правете общи планове.

* Който говори много, все ще каже нещо, което не е трябвало да казва.

* Който не вижда далечната опасност го заплашва близка беда.

* В древността хората учили, за да се самоусъвършенстват.  Днес – за да смаят другите.

* В древността хората учили, за да се усъвършенстват.  Днес учат, за да направят впечатление на другите.

* В държавата, където има ред, бъди смел в действията си и в думите си.  В държавата, където няма ред, бъди смел в действията си и предпазлив в думите си.

* Да се пребориш с лошите навици е по-лесно днес отколкото утре.

* Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три.

* От сина на небето чак до простолюдието само усъвършенстването на личността може да придобие на всекиго здрав корен.

* В една държава, която се управлява с разум, бедността и нищетата са срамни. А в държава, която се управлява без разум, богатството и почестите са срамни.

* Да изпращаш хората на война без обучение, означава да ги предаваш.

* Да признаеш за своите недостатъци, когато те упрекват – това е скромност; да ги разкриеш пред приятели – това е конфуцийпростодушие и доверчивост, а да ги показваш пред всички – това е горделивост.

* Това, което е трудно да се направи, трябва да се прави с голяма настойчивост.

* Този, който говори красиво и притежава привлекателна външност, рядко е наистина човечен.

* Три пътя водят към знанието: пътят на размишлението – това е най-благородният път, пътят на подражанието – това е най-лекият път, и пътят на опита – това е най-горчивият път.

* Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава.

* Не убивай комар с меч.

* Ако с добро накажеш враговете, с какво ще наградиш приятелите си?!

* Благородният човек предявява претенции към себе си, подлият — към другите.

* Блажен е този, който нищо не знае, той не рискува да остане неразбран.

* Нещата имат корени и клони, делата имат край и начало. Когато знаеш кое стои отпред и кое следва, ще се приближиш до пътя.

* Работи върху пречистването на мислите си! Ако нямаш лоши мисли, няма да имаш лоши постъпки.

* Само най-мъдрите и най-глупавите не се поддават на обучение.

* Срамно е да се държиш приятелски с човек, комуто тайно завиждаш.

* Стрелбата с лък ни учи как трябва да търсим истината. Когато стрелецът не улучи, не обвинява другите, а търси вината в себе си.
source

Share Button

Leave a Reply