Притча за Ехото

ehooБаща и син вървели из планината. Внезапно момчето паднало, ударило се и извикало: „Ооооооххххххх”. За своя изненада чуло глас от планината, който му отговорил: Ооооооххххххх”. Любопитно момчето попитало: „Кой си ти?” И получило отговор: „Кой си ти?” После изкрещяло на планината: „Възхищавам ти се”.
Гласът отговорил: ”Възхищавам ти се”. Разгневено, че някой все повтаря думите му, момчето решило да обиди
натрапника: „Страхливец”. И отговорът бил: „Страхливец”. Тогава момчето се обърнало към баща си: „Тате, какво става?”
Бащата се усмихнал и казал:
– Синко, чуй. – после извикал. Ти си шампион.
И гласът отговорил: Ти си шампион.
Момчето се изненадало, но все още нищо не разбирало. Баща му обяснил: „Хората го наричат ехо, но това всъщност е животът.
Той ти връща всичко, което направиш или кажеш. Животът ни е отражение на нашите действия. Ако искаш на този свят да има повече любов, обичай повече. е. Ако искаш хората от екипа ти да знаят повече, самият ти придобий повече знания. Това се отнася за всичко.

Източник: Скритият дар (101 притчи за истински ценното в живота)